Onze rijkdom... Verscheidenheid

 

ACENSI België heeft van Actiris het Label Diversiteit - Brussel Hoofdstedelijk Gewest gekregen.

Het label wordt toegekend aan werkgevers die verschillen binnen het bedrijf erkennen, respecteren en waarderen en discriminatie bestrijden.

image

Sinds zijn oprichting is ACENSI België resoluut gericht op Agile en Digitale transformatie.

Waarom wij bestaan

De ondernemingen te begeleiden, de samenwerking te verbeteren en hun uitdagingen beter te begrijpen.

Onze ambitie

Een "Onvermijdelijke, Gewaardeerde en Aanbevolen" speler worden door onze medewerkers en onze klanten.

Onze Missie

IT-afdelingen ondersteunen en duurzame en UX-conforme applicaties creëren.

Om dit doel te bereiken, bieden wij advies, ontwikkeling en onderhoud van kritieke IT-infrastructuren.

Bedrijfsondersteuning

Governance
Veranderingsmanagement
Projectbeheer
Definitie van eisen
Functioneel testen 
Projectbeheer

Digitale en gegevensoplossingen

Ontwerp en ontwikkeling van bedrijfsapplicaties
Front & back-end ontwerp & ontwikkeling
Onderhoud en aanvaarding van toepassingen
Applicatie-architectuur
 

Infrastructure

Architectuur (On premise, Cloud) & IS Verstedelijking
Systeembeheer,
Netwerk, DB
Beheerde diensten,
Service Desk

ACENSI België is een "GC ACTIVE" lid van het United Nations Global Compact sinds 2010

 

Omdat de groei van onze groep in osmose moet zijn met een gezonde en duurzame omgeving, neemt ACENSI Belgium deel aan deze dynamiek door duurzame ontwikkelingsoplossingen te implementeren: voldoen aan de energiebehoeften, optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen, bevorderen van dialoog, maatschappelijke innovatie en diversiteit.

Door toe te treden tot het Global Compact van de Verenigde Naties verbinden wij ons tot vier belangrijke beginselen: de bescherming van de mensenrechten, de naleving van het arbeidsrecht, de verantwoordelijkheid voor het milieu en de bestrijding van corruptie.

Milieu

 

Wij voeren talrijke acties uit om het milieu te beschermen in het kader van ons beleid ten aanzien van Oxygen Operator. Sinds 2013 voert ACENSI België ook elk jaar een koolstofdiagnose uit, via het koolstofactieprogramma van de GoodPlanet Foundation.

Welzijn

 

De Employee Social Barometer meet maandelijks de tevredenheid van de werknemers over hun projecten en biedt hen een snel antwoord in geval van een probleem.

Invaliditeit

 

Wij dragen bij tot de integratie van gehandicapten in het bedrijf. Wij vormen partnerschappen met de aangepaste sector in het kader van projecten van klanten.

Gelijkheid

 

Wij zetten ons in voor de bevordering en eerbiediging van de bescherming van de internationale mensenrechtenwetgeving binnen haar invloedssfeer. De onderneming heeft zich ertoe verbonden alle vormen van discriminatie in arbeid en beroep te bestrijden, een verbintenis die formeel is vastgelegd in ons Menselijk en Sociaal Beleid.

Gelijke kansen

ACENSI België volgt het nieuws van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, opgericht in december 2002, is de Belgische federale openbare instelling die tot taak heeft de gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen en te bevorderen.


Haar strijd: het bestrijden van alle vormen van discriminatie en ongelijkheid!

ACENSI België ijvert dagelijks voor professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 


Ons doel : bijdragen tot de evolutie van onze rekrutering naar meer pariteit in een wereld waar IT overwegend mannelijk is!

  • 23% rouwen in onze teams tegen eind december 2022
  • 26% van de vrouwen aangeworven in het eerste halfjaar van 2023

 

image
 

Hoe kunt u ons vinden

Tweekerkenstraat 29-33, 1000 Brussel

 

Hoe er te komen :

Metro: Kunst-Wet, Madou (lijnen 1, 2, 5 en 6)

Bus: Treves (lijn 21, 27, 64 en E), Saint Josse (lijn 29, 63, 318, 351, 410 en N05)

Parkeren: bezoekers